Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Visning og udskrift


Frys ruder

Funktionen Frys ruder gør det muligt at scrolle både lodret og vandret samtidig med at udvalgte dele af skærmen er frosset.

  • Hent og åbn regnearket DataFrysRuder.xlsx

  • Marker celle C3

  • Vælg fanen Vis | gruppen Vindue

  • Tryk Frys ruder

Nu kan du scrolle med 1. række og de to første kolonner frosset.

   

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle