Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Visning og udskrift


Angiv udskriftsområde

Regnearket er en kalender for et skoleår. Du skal lave en pæn udskrift af kalenderen kun for forårssemesteret.

Kalenderen ses her i 25% forstørrelse.

  • Marker  celleområdet A36:AB67 ved at trække diagonalt

 

  • Vælg  fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

  • Tryk Udskriftsområde (1)

  • Vælg Angiv udskriftsområde (2)

  • Vælg  fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

  • Tryk Retning (1)

  • Vælg Liggende (2)

 

  • Vælg  fanen Vis | gruppen Projektmappevisninger

  • Tryk Vis sideskift

Det markerede kommer ud på printeren på én side liggende.

 

   

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle