Personnr-formatering

I denne øvelse lærer du at formatere et tal som personnummer og sikre at personnumre, der starter med nul bevarer nullet.

  • Skriv et personnummer, der starter med nul

  • Tryk  Indtast

Bemærk, at nullet forsvinder fordi Excel opfatter det indtastede som et tal.
  • Højreklik på den markerede celle med tallet (1)

  • Vælg Formater celler (2)

Herved fremkommer boksen Formater celler.

  • Marker kategorien Speciel (1)

  • Marker typen Personnummer (2)

 

  • Marker kategorien Brugerdefineret (1)

  • Erstat  første #  med 0 (nul) (2)

  • Tryk OK

 

Så har tallet format som et personnummer. Formatet virker også selv om det starter med ciffer, der er forskellig fra nul.
Og heraf fremgår, at der stadig er tale om et tal!