Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Matrixformler - eksemplificeret ved indekstal

Pizzabageren ønsker en oversigt for hvorledes salget af pizza udvikler sig i løbet af ugen i en periode på 3 uger.

Dette kan meget passende gøres ved at tage udgangspunkt i salget  mandag i uge 1 og sammenligne salget de følgende 3 uger hermed.

 • Marker celleområdet A1:G4

 • Tast CTRL + C (kopier)

 
 • Anbring markøren i celle A8

 • Tast CTRL + V (sæt ind)

 

 • Marker celleområdet B9:G11

 • Tast Delete

 • Tast = (lighedstegn)

Nu skal der være lighedstegn både i formellinjen og i celle B9.

 • Træk gennem celleområdet B2:G4

 

 • Skriv  (division)

 • Klik i celle B2

 • Tast CTRL + Skift + Enter

 

Enheden passer ikke. Indekstal skal angives i procent.
 • Vælg fanen Startside | gruppen Tal

 • Tryk %

Indekstallene vises i procent
 • Marker celleområdet A8:G11

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer (1)

 • Tryk Grupperet søjle (2)

 

 • Højreklik i diagrammet

 • Vælg Vælg data

Herved fremkommer boksen Vælg datakilde

 • Tryk Skift række/kolonne (1)

 • Tryk OK (2)

 

 

Se evt.: Indeks eksempel for pizzabager løsning.xlsx

Matrixformler


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle