Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Indtastning af tekst

Når du starter indtastning af tekst, kan du skrive teksten enten på formellinjen eller direkte i cellen. Du markerer tekst og tal på samme måde, som du gør i Word.

 • Klik i celle A1 

 • Skriv teksten “Resultatet af udregningerne følger her i dette regneark"

Eller du kan gøre det samme på denne måde:

 • Klik i celle A1 

 • Klik i Formellinjen

 • Skriv teksten “Resultatet af udregningerne følger her i dette regneark"

Du afslutter indtastningen ved en af flg. handlinger:
 • Tryk (Indtast)

 • Tast Retur (Enter )

 • Klik på en vilkårlig celle i diagrammet

 • Tast en af piletasterne, TAB, PageUp, PageDown, Home eller End

Du kan fortryd indtastningen ved at klikke på 
 • Dobbeltklik i celle D1 

 • Skriv teksten “Der bruges følgende formler"

Hvis der ikke er plads til teksten p.g.a. en anden tekst i en nabocelle til højre, skjules noget af teksten under denne

 • Klik i celle A1 

 • Anbring markøren  i Formellinjen før følger

 • Tast Alt + Enter

 • Klik på  

Herved får du et tvunget linjeskift.

 • Træk i skillelinjen mellem  kolonne A1 og B1 til du får en passende bredde

 • Træk i skillelinjen mellem  række  1 og 2 til du får en passende højde

På denne måde kan du lave overskuelige celler for store tekster.

Ved at bruge tvungne linjeskift bestemmer du selv hvor en linje skal "knække".

Indholdet af cellen kan også tilpasses automatisk til cellens størrelse ved at bruge tekstombrydning som vist herunder.

 • Tryk fortryd  gentage gange indtil skærmen ser ud som vist

 • Klik i celle A1 
 • Tryk Ombryd tekst

 

 • Træk i skillelinjen mellem  kolonne A1 og B1 til du får en passende bredde

 

 • Tryk Juster øverst
Resultatet ligner det foregående, men i dette tilfælde tilpasses linjeskiftet til cellens aktuelle bredde.
Tekst i en celle kan formateres.
 • Klik i en celle
 • Skriv x2
 • Markér 2-tallet (1)
 • Tryk dialogboksstarter ved Skrifttype
 • Afmærk Hævet skrift
På tilsvarende måde kan du vælge skrifttype, -farve og -størrelse.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle