Indsæt speciel - værdier

I dette afsnit lærer du at indsætte værdier af formler i stedet for formler.

 • Klik i en tilfældig celle i række12

 • Bemærk formlen i formellinjen

Formlen indeholder henvisninger (referencer) til andre celler.

 • Marker celleområdet A11:G14

 • Tast CTRL + C (kopier)

 
 • Åbn et nyt tomt regneark

 • Tast CTRL + V (sæt ind)

Der er vist noget galt!

 • Klik i en tilfældig celle

Referencerne er ikke gyldige i dette regneark.

 • Åben igen det  første regneark

 • Marker celleområdet A11:G14

 • Tast CTRL + C (kopier)

 

 • Åbn et nyt tomt regneark

 • Marker celle A1

 • Vælg fanen Startside | gruppen Udklipsholder

 • Tryk fold-ud-pil  ved Sæt ind (1)

 • Vælg Indsæt speciel (2)

 

 
 • Klik i en tilfældig celle

De uformaterede værdier indsættes.