Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Mange kriterier

I denne øvelse lærer du at sammenligne et data i en celle med data i en lang liste og på basis heraf returnere et bestemt resultat.

Øvelsen kunne fx formuleres således. Hvis ugedagen har nr. 1 så er dagens navn Man, hvis dagen har nr. 2 er dagens navn Tir osv.

I stedet for at bruge funktionen HVIS i 4 niveauer, anvender vi her funktionen SLÅ.OP.

Desuden lærer du at bruge Datofunktionerne ARBEJDSDAG og UGEDAG.


 • Udfyld et nyt regneark som vist

 
 • Markér celle B2 (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Funktionsbibliotek

 • Tryk Dato og klokkeslæt  (2)

 • Vælg Arbejdsdag (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter

 

 

 

 

 

 

 • Anbring markøren  i feltet Startdato (1)

 • Klik i celle A2 (2)

 • Skriv 1 i feltet Dage (3)

 • Tryk OK (4)

 

Nu ses arbejdsdagens dato som det antal dage der er gået siden 1. januar år 1900.
 • Markér celleområdet B2:B30

 

 • Vælg fanen Startside | gruppen Tal (1)

 • Tryk foldudpil ved Talformat  (2)

 • Vælg Kort datoformat

 

Nu har arbejdsdagen det rigtige format.
 • Markér celle B3 (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Funktionsbibliotek

 • Tryk Dato og klokkeslæt  (2)

 • Vælg Arbejdsdag (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter

 

 • Anbring markøren  i feltet Startdato (1)

 • Klik i celle B2 (2)

 • Skriv 1 i feltet Dage (3)

 • Tryk OK (4)

 

Nu ses den første arbejdsdag efter 2. januar 2009.

 

 • Grib  fyldhåndtaget  træk en serie gennem celleområdet B3:B30

 

Her ses starten på en række 5 dages arbejdsuger.

Nu skal der knyttes ugedage til datoerne.

 • Markér celle C2 (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Funktionsbibliotek

 • Tryk Dato og klokkeslæt  (2)

 • Vælg Ugedag (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter

 

 • Anbring markøren  i feltet Serienr (1)

 • Klik i celle B2 (2)

 • Skriv 2 i feltet Type (3)

 • Tryk OK (4)

Herved fås numrene for ugedagen med mandag som nr. 1.

Nu skal der knyttes ugedagsnavne til numrene.

 • Markér celle D2 (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Funktionsbibliotek

 • Tryk Opslag og reference  (2)

 • Vælg SLÅ.OP (3)

Herved fremkommer boksen Argumenter

 

 

 • Markér øverste argument (1)

 • Tryk OK

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter

 • Udfyld boksen omhyggeligt som vist herunder

 • Tryk OK

 

 • Grib  fyldhåndtaget  træk en serie gennem celleområdet C2:C30

 


Formlerne i kolonne C og D kan trækkes sammen - se evt. en løsning her:
MangekriterierLoesning.xlsx

I stedet får at indtaste Opslagsvektor og Resultatvektor kan man anvende markerede dele af  rækker eller kolonner - se fx dette lille regneark: SlåOpTalOrd.xlsx


Timeregnskab

De metoder, der er anvendt kan fx bruges til opstilling af en et timeregnskab - se:
TimeregnskabEx.xlsx

Der skal kun ændres referencer i 6 celler og en ny serie for at oprette den efterfølgende måned.

Den eneste dato der skal rettes når du opretter en ny måned er den første, herefter skal du blot trække en ny serie af dato og ugedagen.

Månedens navn og årstallet genereres automatisk ud fra den første dato i arket.

Der er lagt arbejdstider ind som referencer til et andet ark, men de kan bare slettes hvis en bruger ønsker at flexe en eller flere dage.

En ny arbejdstids start eller stop skal indtastes i formatet: 08:15 eller blot 8:15. Det er vigtigt. Derfor er der lavet datavalidering på disse felter.

Persondata i den røde bjælke hentes også i et andet ark og skal kun rettes her.

Fravær og overarbejde lægges ind som minutter, for at undgå at folk fx indtaster ¾ time som 0,45 time.

Hvert skema kan skrives ud på én side.

Arket er beskyttet, men uden kode.

   

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle