Sammentælling på basis af indholdet i celler (#I/T)

Hent og åbn projektmappen: Vagtfordeling.xlsx

Regnearket indeholder en vagtfordeling for medarbejdere i en ungdomsklub.

Medarbejdernes korrigerede timetal beregnes ud fra en tabel:

Lederen ønsker en nem metode til at beregne medarbejdernes korrigerede timetal - uge for uge -  individuelt og totalt, og samle det i en overskuelig oversigt.

 • Marker celleområdet A1:L5

 • Tast CTRL+C (kopier)

 

 • Marker celle A8

 • Tast CTRL+V (sæt ind)

 

 

 • Marker celleområdet B9:L12

 • Tast Delete

 
 • Marker celle B9 (1)

 • Vælg fanen Formler (2)

 • Tryk Opslag og reference | VOPSLAG  (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter for VOPSLAG   
 • Klik i feltet Opslagsværdi

 • Klik i celle B2 i regnearket

 • Klik i feltet Tabelmatrix

 • Træk med musen gennem celleområdet O1:U4 i regnearket

 • Tast F4 (Absolut reference på hele celleområdet)

 • Klik i feltet Rækkeindex

 • Tast 4 (det er indholdet af den 4. række i det markerede celleområde, der skal returneres)

 • Klik i feltet Lig_med

 • Skriv falsk

 • Tryk OK

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen fra celle B9 til celle B12

 
 • Træk en serie af formlerne i celleområdet B9:B12 gennem celleområdet C9:L12

Bemærk at nogle celler indeholder #I/T. #I/T betyder at data ikke er tilgængelig.

De følgende trin handler om at erstatte koden #I/T med et nul.

 • Marker celleområdet A8:L12

 • Tast CTRL+C (kopier)

 • Marker celle A15

 • Tast CTRL+V (sæt ind)

 • Marker celleområdet B16:L19

 • Tast Delete

 

 • Marker celle B16 (1)

 • Vælg fanen Formler 

 • Tryk Flere funktioner   (2)

 • Tryk  Oplysninger  (3)

 • Vælg ER.IKKE.TILGÆNGELIG (4)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter for ER.IKKE.TILGÆNGELIG
 • Klik i feltet Værdi  (1)

 • Klik i celle B9 i regnearket (2)

 • Tryk OK (3)

 

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen fra celle B16 til celle B19

 
 • Træk en serie af formlerne i celleområdet B16:B19 gennem celleområdet C16:L19

 
 • Marker celleområdet A15:L19

 • Tast CTRL+C (kopier)

 • Marker celle A22

 • Tast CTRL+V (sæt ind)

 • Marker celleområdet B23:L26

 • Tast Delete

 

 

 • Marker celle B23 (1)

 • Vælg fanen Formler 

 • Tryk Logisk  (2)

 • Vælg Hvis  (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter for Hvis    
 • Klik i feltet Logisk_test (1)

 • Klik i celle B16 i regnearket

 • Klik i feltet Værdi_hvis_sand

 • Tast (2)

 • Klik i feltet Værdi_hvis_sand

 • Klik i celle B9 i regnearket (3)

 • Tryk OK

 
 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen fra celle B23 til celle B26

 • Træk en serie af formlerne i celleområdet B23:B26gennem celleområdet C232:L26

Nu er opgaven sådan set løst. Løsningen ville dog være mere overskuelig og mere pladsbesparende, hvis du trækker alle formler sammen til en og derefter sletter rækker med overflødige udregninger.
 • Klik i celle B23 i regnearket

 • Tast F2

Nu ses formlen i cellen og de celler der indgår i formlen markeres. Der er referencer til celle B16 og celle B9.

 • Klik i celle B16 i regnearket

 • Marker formlen i formellinjen - uden lighedstegn (1)

 • Tast CTRL+C (kopier)

 • Tryk Indtast (2)

 • Klik i celle B23 i regnearket

 • Marker B16 i formellinjen

 
 • Tast CTRL+V (sæt ind)

 • Tryk Indtast

Nu skal formlen i celle B9 indsættes i stedet for de to referencer i formlern

 

 • Klik i celle B9 i regnearket (1)

 • Marker formlen i formellinjen - uden lighedstegn (2)

 • Tast CTRL+C (kopier)

 • Tryk Indtast (3)

 

 

 • Klik i celle B23 i regnearket

 • Marker den første B9 i formellinjen

 • Tast CTRL+V (sæt ind)

 • Marker den anden B9 i formellinjen

 • Tast CTRL+V (sæt ind)

 • Tryk Indtast

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen fra celle B23 til celle B26

 • Træk en serie af formlerne i celleområdet B23:B26gennem celleområdet C232:L26

 
 • Marker rækkerne 8 - 21 ved at holde musen nede og trække over rækkenumrene (1)

 • Højreklik i markeringen og vælg Slet (2)

 
Nu er alle beregninger samlet i et sammenhængende celleområde.

Se evt. løsning her: Vagtfordeling-Løsning.xlsx