Serier

Lav en kalender som vist herunder. Den kan laves ved at indtaste tekst eller data i 4 celler og derpå foretage 3 træk.

Tip: Man kan for eksempel  forøge datoen i celle B3 med en uge i forhold til datoen i celle B2 ved at skrive
“ = 7 + B2” i celle B3