Talformat

Fremstil et celleområde med formaterede tal fx som vist.

Se evt.TalformatLøsning.xlsx