Krydstabulering til undersøgelse af fravær på en arbejdsplads

Arket er en optegnelse over lærernes fravær i tre på hinanden følgende år på Nr. Vissenballe Seminarium.

Fraværet er registreret i kategorierne:

  • Sygefravær
  • Omsorgsdage
  • Feriefridage

Vicerektor Oluf Vrissen ønsker en oversigt over:

  1. Lærernes samlede fravær hvert år
  2. Lærernes samlede fravær hvert år fordelt på kategori
  3. Fravær for mænd og kvinder fordelt på kategori
Tip: Indsæt Pivot-diagram.

Se evt. løsningsforslag: OpgaveLøsning-Pivot-Fravær.xlsx