Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

OPGAVER

 1. Talformat
 2. Kalender serie
 3. Matrixformel
 4. Statistik med terninger (Indbyggede funktioner)
 5. Find postnumre (Listeopslag)
 6. Ferieskema (Indbyggede funktioner)
 7. Opstil kriterium (Flere betingelser)
 8. Datavalidering
 9. Datavalidering med liste
 10. Konsolidering
 11. Tendens
 12. Målsøgning
 13. Scenariestyring
 14. Datatabel
 15. Beregn en jubilæumsdato
 16. Alder og køn fra CPR
 17. Løn- og personaleskema
 18. MC-opgaver
 19. Betinget formatering
 20. Krydstabulering til undersøgelse af fravær
 21. Krydstabulering med datofiltrering
 22. Spørgeskemaundersøgelse
 23. Pivottabel bedste kunder
 24. Stor spøgeskema-analyse
 25. Eksamen

Kriterium - flere betingelser

Pizzabageren vil give 20% rabat ved køb af mere end 10 eller flere pizzaer af samme slags og 10 % rabat ved køb mellem 5 og 10 pizzaer. Ingen rabat ved køb af mindre end 5 pizzaer.

Kravene kan formuleres således:

HVIS antal er større end eller lig med 10; gives 20%; ELLERS HVIS antal større eller lig med 5 gives 10%; ELLERS 0%.

 1. Indsæt en formler for pris der sørger for at kunden får de rigtige rabatter.
 2. Udfyld en regning for køb af et antal pizzaer og kontroller at rabatterne er rigtige

Se evt. OpgaveLøsning1-Kriterium.xlsx

 

 

 

 

 

 

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle