Konsolidering

Arket er en optegnelse over lærernes undervisning i fire på hinanden følgende uger på Nr. Vissenballe Seminarium.

Vicerektor Oluf Vrissen ønsker en oversigt over den enkelte lærers samlede undervisning  de fire uger opgjort ved brug af konsolidering.

Se evt. OpgaveLøsning-Konsolidering.xlsx