Datavalidering med liste

Du skal sikre, at der kun kan vælges bestemte navne i de farvede celler

Tip:
Vælg Liste i feltet tillad i boksen Datavalidering og brug det viste dataområde som kilde.
  • Ret skemaet så tidspunkterne kun angiver starttidspunkt
  • Formater tidspunkterne som klokkeslæt.
  • Opstil formler for tidsforbrug
    (Tip: Formlen TÆLHVIS())
  • Brug betinget formatering til at sikre at bestemte navne får bestemte baggrundsfarver.

Se evt.:  Vagtskema-løsning.xlsx