Betinget formatering

Mappen indeholder et ark, der er en optegnelse over konditionstest for en gruppe børn i hhv. 0. klasse og 2. klasse.

Brug betinget formatering til at udskille de hhv. 5 højeste og laveste kondital og BMI-