Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Formatering af rækker, kolonner og data

 

Tilpasning af kolonnebrede, rækkehøjde og betinget formatering af celler

Dette afsnit omhandler formateringer og tilpasninger som er specielle for arbejdet i regneark. Almindelig tekstformatering forudsættes kendt fra tekstbehandling.

Kolonnebredden angives fra 0  til 255.
Værdien angiver det antal tegn, der kan vises i en celle, der er formateret med standardskrifttypen. Kolonnebredden er som standard 8,43 karakterer. Hvis kolonnebredden er 0, er kolonnen skjult.

Rækkehøjden angives fra 0  til 409.
Værdien angiver højden i punkter (1 punkt svarer  til 0,36 mm). Rækkehøjden er som standard 15 punkter (5,4 mm). Den maksimale rækkehøjde er 14,9 cm eller ½ A4-side. Hvis højden er 0, er rækken skjult.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle