Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Avanceret formatering og typografiinspektion

I denne øvelse lærer du:

  • Avanceret opsætning af et dokument
  • At foretage typografiinspektion

Øvelsens første del er en repetition, der forudsætter at du har arbejdet med


Avanceret formatering

  • Vælg typografi til Titel, Undertitel, Overskrift 1 og Overskrift 2

  • Opret  ny typografi: Nyt Afsnit på basis af Normal + Kant nederst

  • Opret  ny typografi: Sidefod bred på basis af Normal + Kant øverst, nederst, højre, venstre

  • Formater typografien Normal så den får tabulatorstop 3 cm

  • Formater afsnit startende med Onsdag: 0 pkt. før

  • Formater afsnit startende med Fodtussernes: 124 pkt. før eller mere indtil et pænt resultat


Typografiinspektion

Herved fremkommer boksen Typografier
  • Tryk  Typografiinspektion

Herved fremkommer boksen Typografiinspektion

 

  • Anbring  Markøren i et afsnit

Herved kan du let afgøre hvilken typografi afsnittet har og om der er sket yderligere formatering.

Her er første linje ren Titel

Her har anden linje en supplerende tekstformatering.
Her er en Overskrift 2 blevet afsnitsformateret med en større afstand til det foregående afsnit og desuden en supplerende tekstformatering.
   

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle