Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Typografier og typografiinspektion


I denne øvelse lærer du:

 • at anvende typografiinspektor
 • mere om afsnits- og tekstniveauformatering

 

Hent teksten Mariehønen Evigglad typografiinspektion.docx

 

 • Vælg fanen Startside | gruppen Typografier

 • Tryk  dialogboksstarter

eller

 • Tryk  Alt +Ctrl + Skift +S

Herved fremkommer ruden Typografier
 • Vælg Indstillinger

Herved fremkommer boksen Indstillinger for typografirude
 • Afmærk som vist

 • Tryk  OK

Herved vises nye formateringer som nye typografier. De kan omdøbes som vist herunder.

 • Tryk   i feltet Vælg typografier som skal vises (1)

 • Vælg I brug

 • Tryk  OK

 

 • Tryk  Typografiinspektion  

Herved fremkommer boksen Typografiinspektion.

 • Anbring markøren i titlen (1. afsnit)

 • Bemærk at titlen er "ren" (ingen ekstra formatering)

 
 • Anbring markøren i Mariehønen

 • Bemærk at afsnitsformateringen er baseret på typografien Normal og dertil en indrykning fra venstre på 2,3 cm

 • Bemærk at tekstniveauformateringen er baseret på afsnittets standardskrifttype og dertil ændret til 12 pkt.

  
 • Anbring markøren i Evigglad

 • Bemærk at afsnitsformateringen som før er baseret på typografien Normal og dertil en indrykning fra venstre på 2,3 cm

 • Bemærk at tekstniveauformateringen er baseret på tegntypografien Fremhæv og dertil ændret til 12 pkt.

  
 • Tryk  Ryd  afsnitsformatering (1)

 • Tryk  Ryd tekstniveauformatering (2)

 
Herved mister 1. strofe sin indrykning og Evigglad en normal tegntypografi Fremhæv  
 • Anbring markøren i Undertitlen (1)

 • Tryk Nulstil til normal afsnitstypografi (2)

 
Herved konverteres til undertitlen til normal brødtekst.
 • Anbring markøren i titlen (1. afsnit)

 • Tryk Vis formatering

Vis

Her får du et præcist overblik over al formatering af det markerede.
Bemærk  , og  i  ruden Typografier for rene Hurtig typografier. De angiver hhv. afsnitsformatering, tegnformatering og kombineret afsnits- og tegnformatering.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle