Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Tegnformatering

I det følgende lærer du:

 • At tegnformatere en tekst
 • Om at nulstille et tekstformater

 • Skriv lidt tekst

 • Marker den tekst der skal tegnformateres

 • Vælg fanen Startside (1)

Gruppen Skrifttype indeholder de mest almindelige indstillinger. Yderligere indstillinger foretages i dialogboksen Skrifttype

 • Tryk Dialogboksstarter (2)

Herved fremkommer boksen Skrifttype.

 • Vælg fanen Tegnafstand (1)

 • Vælg fx Afstand Smal 0,3 pkt

 

"Ved moderne tekstbehandling råder man over et utal af fonte (skrifttyper) og skriftstørrelser. Hertil kommer at teksten kan skrives understreget, gennemstreget, med forøget afstand, formindsket afstand, hævet eller sænket, fedt og kursivt. Smag og behag er som bekendt en personlig sag, men generelt gælder, at man skal være varsom med at sammenblande effekter    M.

Det er en god ide at anvende en eller højst 2 skrifttyper i et dokument. Så kan man forsigtigt eksperimentere med skriftstørrelse, fed og kursiv. Skriftstørrelsen bruges til at angive overskriftsniveauer evt. kombineret med fede typer. Kursiv kan bruges til at fremhæve et ord eller en sætning, uden at det virker for dominerende. Understregning giver let et uroligt indtryk og bør normalt ikke bruges i almindelige tekster og slet ikke i kombination med andre effekter."

Tegnformateringen nulstilles ved at markere teksten og trykke under fanen Startside | Skrifttype eller taste Ctrl+ Mellemrum

 • Marker ovenstående tekst

 • Kopier (Ctrl + C)

 • Åben Word | Nyt Dokument

 • Sæt ind (Ctrl + V)

 • Marker hele teksten (Ctrl + A)

 • Tast Ctrl + mellemrum

 

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle