Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Opret typografi baseret på et formateret afsnit


I denne øvelse lærer du:

 • At oprette en typografi på basis af en tekst der er afsnitsformateret
 • At anvende forskellige typografier på forskellige afsnit

De første 8 linier er vist  til højre. ¿ er manuelle linjeskift (Shift + Retur)

 • Vælg fanen Vis | gruppen Vis/skjul

 • Afmærk Lineal

 

 • Anbring markøren i første linje

 • Træk øverste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 1,25

 

 • Træk nederste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 2

 • Anbring markøren i 5. linje

 • Træk nederste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 10

 • Træk øverste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 8,75

 • Marker linje 5 - 8.

 • Højreklik i markeringen

 • Tryk K (kursiv) i genvejsmenuen

 

Nu skal teksten se ud som vist til højre

 • Anbring markøren i et uformateret afsnit

(Den sidste manøvre gøres for at opdatere typografierne i det sidst formaterede vers)

 • Vælg fanen Startside | gruppen Typografier

 • Tryk  dialogboksstarter

eller

 • Tryk  Alt +Ctrl + Skift +S

Herved fremkommer ruden Typografier
 • Vælg Indstillinger

Herved fremkommer boksen Indstillinger for typografirude
 • Afmærk som vist

 • Tryk  OK

Herved vises nye formateringer som nye typografier. De kan omdøbes som vist herunder

 • Tryk   i feltet Vælg typografier som skal vises (1)

 • Vælg I brug

 • Tryk  OK

 

 • Anbring markøren i 1. linje i teksten

 • Højreklik  på den tilhørende typografi i boksen Typografier

 

 • Vælg Rediger typografi

 
 • Skriv Ulige vers i stedet for det nuværende navn

 
 • Omdøb på lignende måde den anden typografi

 
Herefter skal dokumentet indeholde 3 typografier i brug. Normal er i brug fordi de to andre typografier er baseret på Normal. Derfor kan Normal ikke slettes.
 • Tryk   Administrer typografier

Herved fremkommer boksen  Administrer typografier

Du kan vælge at de ny typografier kun skal være tilgængelige i det aktuelle dokument (1), eller i nye dokumenter baseret på normalskabelonen (2)
 • Tryk  OK for at gemme indstillingerne (3)

 

 • Anbring  markøren i skiftevise ulige vers og lige vers og vælg den tilhørende typografi i boksen Typografi

 

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle