Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Overskrifter med listeniveauer

 • Anbring markøren i en Overskrift 1  på side 3 (1)

 • Vælg fanen Startside | Gruppen Afsnit

 • Tryk  Opstilling i flere niveauer  (2)

 • Vælg i listebiblioteket som vist (3)

 

 • Tryk  Opstilling i flere niveauer  (1)

 • Vælg Rediger listeniveau (2)

 • Vælg 1. (3)

 • Anbring markøren i en Overskrift 2  (1)

 • Vælg fanen Startside | Gruppen Afsnit

 • Tryk  Opstilling i flere niveauer  (2)

 • Vælg i listebiblioteket som vist (3)

 • Tryk  Opstilling i flere niveauer  (1)

 • Vælg Rediger listeniveau (2)

 • Vælg 1.1 (3)

Gentag evt. proceduren hvis dokumentet indeholder Overskrift 3 og Overskrift 4.

 

Nu ses listeniveauerne i overskrifterne.
 • Tast CTRL+Skift+ALT+S
  (herved vises typografier)

 • Anbring markøren i den første Overskrift 1 (1)

 • Tryk fold-ud-pil ved Overskrift 1 (2)

 • Vælg Opdater Overskrift 1, så det svarer til markeringen (3)

 • Gentag proceduren for Overskrift 2 og Overskrift 3

Nu slår listeniveauerne igennem i alle overskrifterne.

Vigtigt: Opdatering af overskrifterne må først udføres efter at alle listeniveauerne er defineret.

 

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle