Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Opret og rediger  typografi

I denne øvelse lærer du:

 • At oprette en ny typografi fra bunden.

 • Vælg fanen Startside | gruppen Typografier

 • Tryk  dialogboksstarter

Herved fremkommer boksen Typografier
 • Tryk Ny typografi

Herved fremkommer boksen Opret ny typografi ud fra formatering
 • Skriv navn for den ny typografi (1)

 • Vælg hvilken typografi der skal bruges når man taster Enter (næste afsnit) (2)

 • Vælg Skrifttype (3)

 • Vælg Skriftstørrelse(4)

 • Tryk  Centreret (5)

 • Tryk Formater (6)

 • Vælg Kant (7)

Herved fremkommer boksen Kanter og Skygger

 • Vælg  Brugerdef. (1)

 • Vælg Farve (2)

 • Vælg Bredde = 6 pkt. (3)

 • Klik i diagrammets venstre og højre kant (4 og 5)

 • Vælg Bredde = 2¼ pkt. (1)

 • Klik i diagrammets nedre og øvre kant (2 og 3)

 • Tryk  OK

 • Afmærk Nye dokumenter baseret på skabelon (1)

 • Tryk  OK

 

 • Skriv Teksten 

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle