Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Stort dokument


Krydshenvisning (figurhenvisning og bogmærke)

 • Anbring markøren i parentesen (se )

 

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Kæder

 • Tryk  Krydshenvisning

Herved fremkommer boksen Krydshenvisning
 • Åbn rullelisten Referencetype (1)

 • Vælg Figur (2)

Herved vises alle billedtekster i dokumentet
 • Marker billedteksten (1)

 • Tryk  Indsæt (2)

Her ses den indsatte krydshenvisning
 • Gå til de følgende steder i teksten hvor der skal indsættes henvisninger og gentag ovenstående

 

 • Hent billedet  chimpanse.gif

 • Indsæt billedet på starten af side 4

 • Indsæt billedtekst som beskrevet ovenfor

 • Bemærk at figurbetegnelsen for den næste figur opdateres

 • Gå til side 1

 • Anbring markøren i billedoversigten

 

 • Vælg fanen Referencer | gruppen Billedtekster

 • Tryk Opdater tabel (2)

Herved fremkommer boksen Opdatering af liste over figurer

 

 • Marker Opdater alt (1)

 • Tryk  OK (2)

 

 

Her er den opdaterede billedoversigt

Bogmærke

Nu skal der indsættes en henvisning til en placering et andet sted i dokumentet. Det gøres ved først at oprette et bogmærke.

 • Gå til side 3

 • Anbring markøren i Overskriften

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Kæder

 • Tryk  Bogmærke

Herved fremkommer boksen bogmærke
 • Skriv et bogmærkenavn (1)

 • Tryk  Tilføj (2)

Herved fremkommer boksen bogmærke

 

Hvis dine Wordindstillinger er indstillet til det kan bogmærket ses
 • Gå til side 2

 • Anbring markøren i parentesen (se )

 • Skriv side

 

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Kæder

 • Tryk  Krydshenvisning

Herved fremkommer boksen Krydshenvisning
 • Vælg Referencetype Bogmærke (1)

 • Marker bogmærket  (2)

 • Vælg Sidetal i listen Indsæt henvisning til:

 • Tryk Indsæt (4)

Herved indsættes sidetallet i teksten.

 

 

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle