Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Stort dokument


Hoveddokument

 • Opret et tomt Worddokument

 • Vælg fanen Vis | gruppen Dokumentvisninger

 • Tryk  Disposition

Herved vises det tomme dokument i dispositionsvisning (se ill. herunder)
 • Tryk Vis dokument

Herved fremkommer 6 nye kommandoer i gruppen Hoveddokument.
 • Tryk Indsæt

 • Marker det første Worddokument

 • Tryk Åbn

Herved fremkommer boksen Microsoft Office Word, hvor du får at vide at typografien allerede findes i hoveddokumentet.
 • Tryk  Nej til alle

Herved undgår du at fylde dit dokument med overflødige typografier.

Her ses kapitel 1 i dispositionsvisning
 • Indsæt på tilsvarende vis de to andre kapitler 

 

 • Tryk  Luk dispositionsvisning

 
 • Vælg fanen Vis | gruppen Vis/skjul

 • Afmærk  Miniature

Herved vises det tomme dokument i udskriftslayout og i navigationsruden ses hoveddokumentet med de indsatte underdokumenter (se ill. herunder).

 • Fortag  tiltrængte rettelser i hvert enkelt kapitel

 • Gem dokumentet

 • Bemærk i Statuslinjen at Word gemmer både de enkelte underdokumenter og hoveddokumentet

Der skal nu indsættes sidetal i dokumentets sidefod.
 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Sidehoved og sidefod

 • Tryk Sidetal (1)

 • Vælg Nederst på siden (2)

 • Vælg Almindeligt tal 3 (3)

 

 

Nu står du i sidefoden.
 • Vælg fanen Sidehoved og sidefodsværktøjer | Design | gruppen Sidehoved og sidefod

 • Tryk Sidefod (1)

 •  Vælg en passende typografi (2)

 

Her ser du en oversigt over dokumentet som det kan se ud.
 • Tryk Luk sidehoved og sidefod

 

Du skal nu tilbage til dispositionsvisning.
 • Tryk Disposition i Statuslinjen nederst til højre

 

 • Tryk Vis dokument (hvis den ikke er trykket ind)

 

 • Tryk Skjul underdokumenter

 

Her ses at hoveddokumentet i princippet er et tomt dokument med links til underdokumenterne.

Hvis hoveddokumentet flyttes til en anden placering skal du huske at flytte de tilhørende underdokumenter.

Når redigeringen af underdokumenterne er afsluttet kan du med fordel fjerne sammenkædningen og herved konvertere hoveddokument og underdokumenter til en helhed.

 • Tryk Udvid underdokumenter

 • Klik på ikonen for det første underdokument (1)

 • Hold Skift nede

 • Klik på ikonen for det sidste underdokument (2)

Herved markeres alle underdokumenter.

 

 • Tryk Fjern sammenkædning

Nu er dokumenterne et samlet dokument.

 • Gem dokumentet under et andet navn


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle