Kursus

Hurtigt i gang med MindMap

Projektstyring


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Materialer


Om dette site


Forsiden

 

Projektstyring

 1. Aktiver projektstyring
 2. Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt
 3. Angiv opgavers varighed
 4. Tider, rækkefølge og relationer
 5. Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring
 6. Problemer, deadline og betingelser
 1. Projektressourcer
 2. Budget
 3. Fuldførelse
 4. Projektrapport
 5. Det videre arbejde

Tider, rækkefølge og relationer

Brug evt. Køkkenrenovering2.zip

Projektets starttidspunkt (eller sluttidspunkt) er tidligere fastlagt under Projektoplysninger (AktiverProjektstyring)

Du kan ikke fastlægge tidspunkter for opgaver, der har underopgaver. Derfor er det fristende at fastlægge starttidspunkter for de enkelte underopgaver. Det er (som vi senere skal forstå) ikke særlig hensigtsmæssigt. I stedet bør du styre projektet ved at sammenkæde opgaverne på en logisk og hensigtsmæssig måde.

Vi taler således om relative tidsangivelser vs. absolutte tidsangivelser.

I dette projekt er det fx en selvfølge, at malerarbejdet først iværksættes, når fladerne er rengjorte, tørre og evt. glatslebne. Her er der altså opgaver, der følger logisk efter hinanden og der kan være nødvendige forskydninger i deres udførelse.

Det er her at Gannt-kortet viser sin styrke.

Ved indkøb af materialer skal du handle i den rækkefølge, der passer med forretningernes placeringer. Rengøringsmidlerne køber du i supermarkedet på vej til byggemarkedet, hvor du først kommer til malerafdelingen.

Opgave 5 skal altså udføres før opgave 3 som skal udføres før opgave 4. (Transporttiden indregnes i opgaverne)

Det kan være svært at styre musen, hvis bjælkerne i Gantt-korten er meget korte.
 • Tast CTRL + + (evt. et par gange)
  Herved forstørres billedet (CTRL + - forminsker)

 

 • Anbring markøren i bjælken for Rengøringsmidler

 • Træk lodret opad til den opgave, der skal løses som den næste
  (der fremkommer en markør, der indikerer at der er ved at blive dannet en sammenkædning af opgaver)

 • Slip musen

 
Her ses sammenkædningen af de to opgaver.
 • Sammenkæd på tilsvarende måde opgave 3 og 4

 
Forbindelserne mellem de tre opgaver er eksempler på Afslutning-til-Start-relationer.

En Afslutning-til-Start-relation er den mest almindelige form for sammenkædning af opgaver.

Efter indkøbene skal du i gang med afmontering af lamper mv.

 • Anbring markøren i bjælken for sumopgaven Købe materialer

 • Træk lodret nedad til den opgaven Afmontere lamper, greb....

 • Slip musen

Nu følger Afmontere lamper, greb.... efter indkøbene

 • Tast CTRL + - for at formindske billedet

 

 • Sammenkæd opgaven Afmontere lamper, greb... med sumopgaven Rengøring

 • Sammenkæd rengøringsopgaverne fra loftet og nedad til gulvet.

 • Sammenkæd sumopgaven Rengøring med sumopgaven Slibe overflader

Man bør normalt ikke slibe våde overflader. Derfor er det nødvendigt at indføre en forsinkelse på 2 timer af opgaven Slibe overflader.
 • Højreklik forbindelsen

 • Vælg Rediger forbindelse

 

 • Vælg Rediger forbindelse

 • Skriv 2t i feltet Mellemliggende (1)

 • Tryk OK (2)

Her ses at arbejdet først kan fortsætte næste dag.

 • Sammenkæd slibearbejde og malerarbejde til en logisk rækkefølge

Se evt. Køkkenrenovering3.zip


Det næste du skal se på er opgaver for de eksterne ressourcer, VVS-manden og elektrikeren, og de følgende opgaver. De to håndværkere skal bestilles til bestemte tidspunkter i forvejen. Disse tidspunkter kan ikke uden videre flyttes. Det giver betingelser i Gantt-kortet. Se Betingelse og milepæl


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler