Kursus

Hurtigt i gang med MindMap

Projektstyring


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Materialer


Om dette site


Forsiden

 

Projektstyring

 1. Aktiver projektstyring
 2. Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt
 3. Angiv opgavers varighed
 4. Tider, rækkefølge og relationer
 5. Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring
 6. Problemer, deadline og betingelser
 1. Projektressourcer
 2. Budget
 3. Fuldførelse
 4. Projektrapport
 5. Det videre arbejde

Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring

Du skal nu se på opgaver for de eksterne ressourcer, VVS-manden og elektrikeren, og de følgende opgaver. De to håndværkere skal bestilles til bestemte tidspunkter i forvejen.

Begge håndværkere giver tilsagn om at deres arbejde kan udføres på 2 timer.

Elektrikeren kan komme d. 21/10-2011 kl. 10.

VVS-manden kan også komme og udføre rørarbejdet d. 21/10-2011 klokken 10, men han skal være færdig ½ time tidligere end elektrikeren, for at elektrikeren kan udføre el-tilslutningen af opvaskemaskinen.

Disse forhold ligger fast. Det giver betingelser i Gantt-kortet.

Det er nærliggende at løse disse betingelser ved låse starttidspunkterne for de to håndværkers besøg. Men hvad nu hvis hele tidsplanen skrider. Så skal starttidspunkterne for begge håndværker rettes hver især.

Det er derfor mere elegant at  rejse en milepæl og bruge den som udgangspunkt for de sammenkædede senere hændelser.

 • Marker opgaven Montere lamper...

 • Tast Enter

Herved fremkommer en ny idé
 • Skriv  Klar til installationer

Teksten indikerer at dette ikke er en opgave, men en milepæl i projektet
 • Dobbeltklik bjælken

Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger
 • Vælg  startdato 21-10-2011 (1)

 • Afmærk Marker opgave som milepæl (2)

Bemærk at en milepæl har varigheden nul!
Her ses en lille del af Gantt-diagrammet stærkt komprimeret.

Milepælen ses til højre (1)

Til venstre (2) ses en indikator for den begrænsning, at milepælen er sat for et bestemt tidspunkt.

Milepælen kan bruges som anker for de eksterne ressourcers (VVS-mandens og elektrikerens) opgaver.

 • Dobbeltklik bjælken for VVS-installation

Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger 
 • Vælg  fanen  Foregående opgaver (1)

 • Vælg  i rullelisten Klar til installationer (2)

 

Da arbejdsdagen starter klokken 8:00 og VVS-manden først kan komme kl 10:00 skal der indføres en forsinkelse for denne opgave.

 • Skriv 2t  i feltet Mellemliggende... (1)

 • Tryk OK (2)

 

Bemærk feltet Foregående opg..., der skal læses: " Den foregående opgave er opgave 25 med en Afslutning-til-Start-relation med en forsinkelse på 2 timer.

Hermed er VVS-installatørens besøg fikseret i forhold til milepælen.
 • Dobbeltklik bjælken for El-installation

Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger  
 • Vælg  fanen  Foregående opgaver (1)

 • Vælg  i rullelisten VVS-installation (2)

 

Elektrikeren skal føre kabler frem til opvaskemaskinen og montere en stikdåse. Det kan han gøre sideløbende med at VVS-manden udfører rørarbejdet. Men han kan først færdiggøre tilslutningen, når VVS-manden er færdig. Derfor er relationen mellem de to opgaver en Afslutning-til-Start-relation med en forspring på 1½ time.

 • Skriv -1,5t  i feltet Mellemliggende...

 • Tryk OK

 

Bemærk feltet Foregående opg..., der skal læses: " Den foregående opgave er opgave 26 med en Afslutning-til-Start-relation med et forspring på 1½ time.

Her ses et udsnit af Gantt-diagrammet, der viser en AS-relation med  forspring.
Indkøb af  opvaskemaskine, vask, vandlås og blandingsbatteri skal nødvendigvis være afsluttet før VVS-mandens montering af disse dele, men indkøbene er ikke relateret til nogen af de øvrige opgaver.

Du ønsker ikke, at disse ting skal stå og fylde op længere end nødvendigt. Derfor har du brug for en Start-til-Afslutning-relation mellem milepælen Klar til installationer og opgaven Købe opvaske...

 • Dobbeltklik bjælken for Købe opvaske...

Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger.
 • Vælg  fanen  Foregående opgaver)

 • Vælg  i rullelisten Klar til installationer (1)

 • Vælg  i rullelisten  Start-til-Afslutning (SA) (2)

 • Tryk OK

 

Her ses et udsnit af Gantt-diagrammet, der viser en SA-relation. SA-relationer forekommer sjældent.
 

Du vil selv montere lamper, men dette arbejde bør foregå i samarbejde med elektrikeren. Dette er et eksempel på en Start-til-Start-relation (SS-relation)
 • Dobbeltklik bjælken for Montere lamper...

Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger.

 • Vælg  fanen  Foregående opgaver (1)

 • Vælg  i rullelisten El-installation (2)

 • Vælg  i rullelisten  Start-til-Start (SS) (3)

 • Tryk OK

Her ses et udsnit af Gantt-diagrammet, der viser en SS-relation.

 

Opgaven Kontrol/Opfølgning er et samarbejde mellem din kone og dig.

Din kone skal løbende kontrollerer det udførte malerarbejde, og du udbedrer fejl og mangler. Kontrollen ophører, når du er færdig med udbedringer, og udbedringsarbejdet er færdigt, når kontrolløren er tilfreds. Derfor slutter de to opgaver samtidig.

Dette er en Afslutning-til-Afslutning-relation (AA)

Denne opgave kan først starte, når du er færdig med at male loftet.

En nærmere inspektion (CTRL + + flere gange) af Gantt-diagrammet viser, at Male Loft skal være afsluttet 18/10 kl. 17:30, og alt malearbejde skal være afsluttet 20/10 kl. 13:30. Dvs. at med 10 timers arbejdsdage er der 16 timer til Kontrol/Opfølgning.

 • Ret 1 dag? til 16 t (1)

 • Dobbeltklik bjælken for Kontro/Opfølgni...(2)

Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger 
 • Vælg  fanen  Foregående opgaver

 • Vælg  i rullelisten Male loft (1)

 • Vælg  i rullelisten  Afslutning-til-Start (AS) (2)

 • Vælg  i rullelisten Male (3)

 • Vælg  i rullelisten  Afslutning-til-Afslutning (AA) (4)

 • Tryk OK (5)

Her ses et udsnit af Gantt-diagrammet, der viser både en AS-relation og en AA-relation til samme opgave.
 

Her ses den samlede Gannt-oversigt for projektet:

 

Se evt. Køkkenrenovering4.zip  

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler