Kursus

Hurtigt i gang med MindMap

Projektstyring


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Materialer


Om dette site


Forsiden

 

Projektstyring

 1. Aktiver projektstyring
 2. Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt
 3. Angiv opgavers varighed
 4. Tider, rækkefølge og relationer
 5. Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring
 6. Problemer, deadline og betingelser
 1. Projektressourcer
 2. Budget
 3. Fuldførelse
 4. Projektrapport
 5. Det videre arbejde

Angiv opgavers varighed

En opgaves varighed er fastlagt ud fra varigheden af dens underopgaver.

Som standard anslår MindView en varighed til 1 dag, under forudsætning af en standardarbejdsdag på 8 timer. ? angiver at værdien er anslået.

 • Marker  et felt under varighed for en underopgave

 • Skriv et tidsrum

 • Tast Enter

 • Tast Pil ned

 • Skriv varighed for næste opgave

Tidsrum kan angives i:
 • dage fx 2d (2 dage)
 • timer fx 0,5t (½ time)
 • minutter fx 20m (20 minutter)
 • Skriv varigheder for alle opgaver undtagen for Kontrol/Opfølgning

Det er let at skrive varighederne, hvis du starter med at markere et felt, skriver tal og enhed, taster ENTER og derefter PIL NED, og fortsætter på denne måde.

Her ses opgaver i Gantt-oversigt og Gantt-kort.

Tast evt. CTRL + + et par gange for at forstørre visningen i Gannt-kortet.

Se evt. Køkkenrenovering2.zip

Gantt-kortet består af to typer vandrette bjælker.

Længden af bjælken angiver varigheden af en opgaven. Det er dig der bestemmer start og varighed af en opgave eller slut og varighed af en opgave.

Angiver varigheden af projekt eller en opgave med underopgaver. En opgave af denne type kaldes en Sumopgave. Sumopgavers start, slut og varighed kan ikke defineres manuelt, da disse parametre alene er defineret ud fra underopgavernes.

I stedet for at taste. CTRL + +  for at forstørre visningen i Gannt-kortet kan du:

 • Højreklikke tidsskalaen (1)

 • Vælg Tidsskala...(2)

 

 • Vælg enheder  Timer

 

 • Vælg enheder  30 Minutter

 • Tryk OK

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler