Kursus

Hurtigt i gang med MindMap

Projektstyring


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Materialer


Om dette site


Forsiden

 

Projektstyring

 1. Aktiver projektstyring
 2. Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt
 3. Angiv opgavers varighed
 4. Tider, rækkefølge og relationer
 5. Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring
 6. Problemer, deadline og betingelser
 1. Projektressourcer
 2. Budget
 3. Fuldførelse
 4. Projektrapport
 5. Det videre arbejde

Aktiver projektstyring

 • Vælg fanen Opgave-/tidslinjeoplysninger (1)

 • Tryk  Aktiver projektstyring (2)

Herved fremkommer en advarsel. Bemærk at opgaver kun kan indsættes på arbejdsdage. Nye projekter baseres på Standardkalenderen, der defineres under MindView-indstillinger (se under MindVieW-knappen). I standardkalenderen er lørdag-søndag ikke arbejdsdage og der er frokostpause fra 12 - 13.
 • Tryk  OK

Du skal først vælge projektets startdato.

 • Vælg  Projektoplysninger

 
 • Vælg  Projektets startdato (1)

 • Vælg en dato (2)

 • Tryk  OK

 
I dette ferieprojekt har du brug for at speciel projektkalender.
 • Vælg  Projektkalender

 
 • Tryk  Projektkalender

 
 • Vælg  alle hverdage ved at trække med musen fra m til f (1)

 • Tryk Ryd (2)

 • Vælg  alle hverdage og lørdag ved at trække med musen fra m til l (1)

 • Skriv 8 og 18 for arbejdstid

 
 • Tryk  OK

Nu er du igen i boksen Indstillinger for projektkalender
 • Skriv  timer pr. dag, uge , måned (1)

Projektkalenderen afviger fra standardkalenderen. Måske den er rar at have til en anden gang der skal udføres et projekt i en ferie

 • Tryk  Projektkalender (2)

 

 • Tryk  Eksporter kalender

 

 • Navngiv  kalenderfilen  (1)

 • Tryk  Gem (2)

 

 • Tryk  OK i de følgende 2 bokse

Når du skal bruge kalenderen i et tilsvarende projekt, skal du på tilsvarende måde importere kalenderen.

Se evt.: FeriearbejdsKalender.xml

 • Tryk  Mindview-knappen

 • Tryk  Gem


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler