Kursus

Hurtigt i gang med MindMap

Projektstyring


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Materialer


Om dette site


Forsiden

 

Om brug af undervisningssitet

Læsevejledning

Linkene til venstre giver adgang til generelle forhold vedr. arbejdet i Mindview. Herefter følger en gennemgang af de vigtigste funktioner i programmet. Kursister, der er ukendte med Mindview, bør tage punkterne fra oven og bevæge sig systematisk nedefter.

De fleste links i venstremenuen fører til sider med underpunkter i toppen. Her bør punkterne læses kolonnevis startende med den venstre kolonne.

Hovedparten af kurset er udformet som en række øvelser hvor du arbejder med regneark, der er specielt fremstillet til formålet. Regnearkene downloades fra websiden hvor øvelsen er formuleret.


Om minimal brug af tekst

Kursusmaterialet er bevidst gjort så tekstfattigt som muligt.

Til gengæld er der gjort udstrakt brug af illustrationer.

Denne løsning gør det muligt hurtigt at skaffe sig et overblik på skærmen, men ulempen er at udskrifter af kursusmaterialet kan fylde meget.


Om typografien

De meget kortfattede instruktioner skal læses på en bestemt måde.

Alle instrukser er samlet i punktopstillinger med bullets.

En instruks består af en Ordre efterfulgt af det, som ordren skal udføres med eller på - evt. efterfulgt af en parentes med et tal. Tallet henviser til en nummereret pil i den ledsagende illustration.

Ordren er altid skrevet fed og kursiv, og det ordren skal udføres med eller på er skrevet med fed.

Ordrer kan typisk være Klik , Højreklik, Dobbeltklik, Tryk, Vælg, Marker, Skriv, Udfyld, Afmærk.

Ex på en instruks:

  • Tryk OK (3)

En instruks er altid anbragt til venstre for- eller lige over den illustration, der belyser problemstillingen.


Om brug af pile og deres farver

De fleste af illustrationerne er forsynet med en eller flere pile.

Røde pile viser hvor en instruks skal udføres.

Hvis der er flere røde pile i en illustration, vil de ofte være forsynet med et nummer, der refererer til en en instruks.

Grønne pile optræder i enkelte illustrationer for at fremhæve noget, du skal lægge mærke til. De kan også være nummererede med reference til forklaringsteksten.


Om brug af printvenlige sider

Hvis du ønsker at udskrive en side bør du benytte knappen øverst til højre på hver side. Herved undgår du menuerne i udskriften og får dermed den bedst udnyttelse af papiret.

Nogle af illustrationerne er så høje, at de kan afstedkomme uheldige sideskift i udskriften. I sådanne tilfælde bedes du bære over med at illustrationen til en tekst først følger på den næste side.

Om brug af printvenlige sider på skærmen

Hvis din skærm har en passende høj opløsning kan du med fordel annullere udskrivningsmuligheden og arrangere Excel-vinduet og Vinduet med den printvenlige side ved siden af hinanden, når du gennemgår en øvelse.


Send til en ven

På hver side findes også øverst til højre en knap . Den kan benyttes til hjælpe en kollega, der ikke lige kan finde en bestemt side og i kursussammenhænge kan instruktøren sende links til kursister ved brug heraf.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler