CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Titrer-analyse

Denne øvelse tænkt som den videregående træning i titrering. Eleven skal tænke over hvilken syre der titreres og tage højde for at tilpasse titratorens koncentration hertil.

Titreranalyse af en op til trivalent syre med NaOH. Eleven gennemfører et virtuelt eksperiment, hvor hun dels lærer at betjene pipette og burette og dels  træner omhyggelighed under titrering. Hvis man ikke passer på, er det lige som i laboratoriet, let at overtitrere forkerte resultater til følge.

Til slut skal eleven udføre en kemisk mængdeberegning for at bestemme syrens koncentration. Øvelsen vælger tilfældigt om syren er saltsyre, svovlsyre, oxalsyre eller citronsyre. Øvelsen generer tilfældige koncentrationer af  titranden i nærheden af 0,1M, så eleven lærer at vælge en passende koncentration af titratoren afhængigt af syrens "valens". Der gives point efter antal fejl-handlinger og  tidsforbrug og hvor mange eleven regner forkert. Dog tillader øvelsen at facit afleveres med en afvigelse på ca. 3%.

De forskellige handlinger kan udføres i en tilfældig rækkefølge, mens direkte fejl eller skødesløshed med kemikalierne fører til afbrydelse af eksperimentet og eleven får besked på at starte forfra.


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag