CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Syntese af kobber(II)sulfat

Eleven gennemfører et virtuelt eksperiment, hvor hun dels lærer at udføre en simpel uorganisk syntese, dels bliver introduceret til hvad hun ser under eksperimentet ledsaget af reaktionsskemaer, stifter bekendtskab med sikkerhedsforhold og får lejlighed til at udføre en udbytteberegning. Der gives der point efter antal fejlhandlinger, tidsforbrug og beregningsfejl. Øvelsen generer en tilfældige masse af beholder og af  produktet, således at en gentagelse af eksperimentet også giver en ny opgave.


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag