CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Kære <<Kollega>>

Med denne skrivelse vil jeg gerne invitere dig til en orienterings- og afprøvningseftermiddag på

Amtscentret for Undervisning Vejle Amt
Damhaven 13 A
7100 Vejle
torsdag d. 20. april 2006 kl. 15:00 – ca. 16:30.

CFU Vejle Amt og CFU Viborg Amt har i forbindelse med gymnasiereformen fået bevilget 200000 kr. til udvikling af virtuelle eksperimenter. Her indgår et Flash-projekt, som beskrevet på denne adresse: http://web-uv.acu-vejle.dk/flash/interaktivlaering/. Det er tanken at projektets produkter skal lægges på EMU-portalen til fri afbenyttelse i undervisningen.

Anledningen til indbydelsen er at Amtscentret gerne vil delagtiggøre amtets kemilærere i gymnasiet, på HTX og HF i projektet.

Under besøget

  • vil jeg demonstrere de små kemispil, jeg har produceret
  • vil du få lejlighed til at teste spillene
  • vil jeg modtage råd om forbedringer
  • vil vi diskutere deres anvendelighed
  • vil jeg opfordre dig til at afprøve de små kemispil på dine egne elever
  • vil jeg invitere dig til deltage i kursus med henblik på at fremstille interaktive læremidler til formidling på nettet – og videre: at være medudvikler på projektet, så vi i fællesskab kan opbygge en større bank af virtuelle vejledninger til de virkelige eksperimenter

Hvis du ikke har mulighed for at deltage denne eftermiddag, vil det være til stor gavn og glæde hvis du vil kigge ind på ovenstående web-adresse, tage stilling til indholdet og afprøve eksperimenterne med efterfølgende feedback til mig.

Min baggrund for projektet er bl.a. 27 år som kemi- og fysiklærer på Kolding Amtsgymnasium & HF, som underviser på en lang række IT-relaterede kurser og produktionskurser for gymnasielærere i kemi og som instruktør på kurser i Flash og webdesign. Nu er jeg fuldtidskonsulent på Amtscentret for Undervisning Vejle Amt

Af hensyn til arrangementets afvikling vil jeg bede dig give mig en tilbagemelding på denne henvendelse hvad enten du har lyst til/ mulighed for at deltage eller du ikke har.

Med venlig hilsen

Helge Blom Andersen
Amtscentret for Undervisning
Damhaven 13A
7100 Vejle


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag