CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Der vil måske kunne opnås en række faglige og pædagogiske fordele.

Eleven kan:

 • træne forsøgsopstillingen før eksperimentet skal udføres

  • og hermed spare undervisningstid

  • og hermed skåne laboratorieudstyr - og fagkontoen

 • vise læreren før forsøget, at vedkommende magter forsøgsopstillingen

 • øve sig på teorien for det pågældende forsøg

 • genopfriske forsøgsopstillingen før eksamen

  • og ”afprøve” den, hvis vedkommende har være fraværende under forsøget

Mulighederne med sådanne vejledninger kan opsummeres i følgende:

Den interaktive vejledning kan:

 • Træne eleverne i forsøgsgangen

 • Inkludere sikkerhedsforhold: Fareklasser, R/S, omgang med kemikalier

 • Vise korrekte betegnelser for udstyr

 • Demonstrere betjening af udstyr

 • Redegøre for teori evt. suppleret med reaktionsskemaer

 • Vise animationer, der forbereder eleverne på, hvad de skal iagttage

 • Stille kontrollerende beregningsopgaver

 • Stille kontrollerende MC-opgaver der tester den faglige indsigt

 • Måske forebygge kaos ved store hold i laboratoriet

 • Give eleven en mere forpligtende tilgang til rapportens / journalens formulering

Papirerne ud af laboratoriet kræver således en ny type vejledninger, hvor teori og krav til efterbehandling findes som spørgsmål og opgaver på webbet.


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag