Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Serier

·         Hent og åbn regnearket serier.xlsx

·         Klik i celle A1

·         Skriv 08-08-08

·         Klik på  http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/images/tekst.1.gif eller tast Retur

Excel opfatter automatisk det indtastede som en dato.

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/tekst.2.gif

·         Marker celleområdet A1:A17 ved at trække gennem det

·         Grib fyldhåndtaget og træk en vandret serie af det markerede gennem celleområdet A1:D17

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navngivet-2.gif

Excel analyserer data og vurderer at nogle data, afhængig af deres omgivelser, kan opfattes som starten på en serie.

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navngivet-5.gif

·         Vælg fanen Filer (1)

·         Tryk Indstillinger (2)

 

  • Tryk Avanceret (1)

  • Skrol langt ned på siden

  • Tryk Rediger brugerdefinerede lister... (2)

 

I boksen lister (ser herunder) ses, at der allerede er indlagt lister. Der var derfor Excel fortolker som søndag og jul som juli.

Du kan selv tilføje lister.

  • Tryk Tilføj (1)

  • Skriv Vinter, Forår, Sommer, Efterår, Vinter (2)

  • Tryk OK (3)

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navngivet-6.gif

·         Skriv Sommer i celle A19

·         Marker celle A19

·         Grib fyldhåndtaget og træk en vandret serie af det markerede gennem celleområdet A19:D19

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navengivet-2.gif

·         Marker celleområdet A23:B24

·         Grib fyldhåndtaget og træk en vandret serie af det markerede gennem celleområdet A23:D24

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navnfgivet-5.gif

Excel kan både lægget til og trække fra i serier.

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/tekst.4.gif


Fyld

Med kommandoen Fyld kan du lave veldefinerede serie med kun en celle som udgangspunkt.

·         Åben et nyt tomt regneark

·         Klik i celle A1

·         Skriv 4,25

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navngivet-1.gif

·         Vælg fanen Startside | gruppen  Redigering

·         Tryk Fyld (1)

·         Vælg Serie (2)

Herved fremkommer boksen Serie

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-nadavngivet-2.gif

·         Afmærk Kolonner (1)

·         Skriv  Trinværdi 0,05 (2)

·         Skriv  Stopværdi 5,5 (3)

·         Tryk OK (4)

 

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/Ikke-navnwwwgivet-3.gif

Prøv også nogle af de andre indstillinger i boksen Serie.

http://web-uv.acu-vejle.dk/Excel2007/Tekst-tal-formler-serie/Serier/images/tekst.3.gif

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle