Indtastning af formler

I denne øvelse lærer du

Formler starter altid med et lighedstegn!

 • Dobbeltklik i celle A1 

 • Skriv teksten “Facit af beregning"

 • Tast Enter

 • Klik i celle C1

 • Klik i Formellinjen 

 • Tast = (lighedstegn)

 

 • Skriv formlen som vist

 • Klik på  

Herved fremkommer facit

Nem indtastning af brugerdefinerede formler

Du kan spare megen tid og tastearbejde ved at klikke i celler med musen og bruge funktionstasten F4.

Her gennemgås teknikken ved indtastning af en formel til beregning af priser med specialrabatter ved storkøb af tryksager i et trykkeri, der er uerfarne i brug af regneark. De bruger en besynderlig formel:

Pris = (Basispris + Basispris*moms - Rabat*(Antal/100)2) *Antal

 • Tast = (lighedstegn)

 • Tast  ( (venstre parentes)

 • Klik i celle B5 

 • Tast F4 (se evt. Referencer)

 • Tast + (plus)

 • Klik i celle B5 

 • Tast F4

 • Tast * (gange)

 • Klik i celle B6 

 • Tast F4

 • Tast - (minus)

 • Klik i celle B7 

 • Tast F4

 • Tast * (gange)

 • Tast  ( (venstre parentes)

 • Klik i celle D5 

 • Tast / (divider)

 • Skriv 100

 • Tast  ) (højre parentes)

 • Tast  ^ (potensopløftning) (bemærk at tegnet ikke vises før det følgende tal skrives)

 • Tast 2

 • Tast  ) (højre parentes)

 • Tast * (gange)

 • Klik i celle D5 

Nu skulle formlen se således ud:
=($B$5+$B$5*$B$6-$B$7*(D5/100)^2)*D5

 • Tryk på   i formellinjen

Så fremkommer resultatet af beregningen.
I cellen nederste højre hjørne er en lille firkant. Den kaldes fyldhåndtaget. Når markøren anbringes over fyldhåndtaget bliver den til et kryds.
 • Grib fyldhåndtaget og træk en lodret serie af formlen i celleområdet E6:E8

 

Prøv at ændre rabatten og se hvorledes Pris ændres.
Trykkeriet bør nok tænke sig om ved rabatgivning.