Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Indsæt speciel - kæder

I dette afsnit lærer du at indsætte kopiere formler fra et art til et andet under bevarelse af referencer.

 • Klik i en tilfældig celle  i række12

 • Bemærk formlen i formellinjen

Formlen indeholder henvisninger (referencer) til andre celler.

 • Marker celleområdet A11:G14

 • Tast CTRL + C (kopier)

 
 • Åbn et nyt tomt regneark

 • Marker celle A1

 • Vælg fanen Startside | gruppen Udklipsholder

 • Tryk fold-ud-pil  ved Sæt ind (1)

 • Vælg Indsæt speciel (2)

 

 • Afmærk  Alt (1)

 • Tryk Indsæt kæde (2)

 • Klik i en tilfældig celle

Her ses referencen til kilden for kopieringen.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle