Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Indtastning af tekst, tal og formler

I dette afsnit lærer du:

 • At skrive i celler

 • At skrive på formellinjen

 • At formatere tal

 • At indsætte formler i regnearket

 • At trække serier

 • At anvende  Excels indbyggede funktioner
  (eksemplificeret ved sum og middelværdi)

 • At foretage opslag i en liste

 • At foretage simpel sortering

 • At indsætte værdier af formler i stedet for formler

 • At opstille matrixformler til hurtig indeks-beregning

 • At opstille kriterier for hvad udfaldet af en beregning skal være

 • At slå op i en liste og dermed bestemme hvad indholdet af en celle skal være


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle