Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Referencer

En reference betyder i Excel en henvisning til en celle.


Absolut-, relativ- og blandet reference

Vigtigt: Funktionstasten F4 er central i denne sammenhæng.

 • Udfyld et regneark som vist

 

 • Grib fyldhåndtaget og træk en lodret serie af formlen gennem celleområdet A2:A11

 
 • Træk på tilsvarende måde en vandret serie i celleområdet B1:K1

 

 • Klik i celle B2

 • Tast =

 • Klik i celle A2

 • Tast *

 • Klik i celle B1 (1)

 • Klik på   (2)

 • Grib fyldhåndtaget og træk en lodret serie af formlen gennem celleområdet B2:B11

Det ligner ikke den lille tabel - der må være noget galt med formlen.

 • Dobbeltklik i celle B2

 • Anbring markøren i eller ved referencen A2

 • Tast F4 gentagne gange indtil der står $A2

 • Anbring markøren i eller ved referencen B1

 • Tast F4 gentagne gange indtil der står B$1 (1)

 • Klik på   (2)

 • Grib fyldhåndtaget og træk en lodret serie af formlen gennem celleområdet B2:B11

Nu ligner det 1-tabellen

 

 • Grib fyldhåndtaget og træk en vandret serie af celleområdet B2:B11 gennem celleområdet B2:K11

 

$M$2 kaldes en  absolut reference  Tryk 1 gang på F4

K$2 kaldes en blandet reference     Tryk 2 gange på F4              ($K2 fås ved 3 tryk på F4)

J3 kaldes en relativ reference

En relativ reference svarer til at give instruktioner om, hvordan man skal bevæge sig et skakspil eller trafikken i forhold til, hvor man står i øjeblikket:

"Flyt springeren to frem og en til venstre".

eller

"Kør frem til 2. vej på højre hånd"

En absolut reference svarer til at give instruktioner om, hvor man skal gå hen:

" Flyt springeren frem til C1".

eller

"Kør frem til Bakkevej"

 

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle