Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Pivot-kursus

Øvelser


Opgaver

  1. Krydstabulering til undersøgelse af fravær
  2. Krydstabulering med datofiltrering
  3. Spørgeskemaundersøgelse
  4. Spørgeskemaundersøgelse med gruppering efter alder
  5. Pivottabel bedste kunder
  6. Stor spøgeskema-analyse

Pivottabel

Udgangspunktet for opstilling af en pivottabel er et dataområde (kildedata), der er opstillet i en databasestruktur.

  • I en databasestruktur er data organiseret i poster (rækker) og hver række er opdelt i felter med hver deres navn (kolonnetitel).

  • Alle felter i en kolonne (på nær titlen) skal indeholde samme type data. Altså kun tekst, kun tal eller kun datoer i samme kolonne.

  • Der må ikke være tomme kolonner og tomme rækker i kildedata. Der kan godt være tomme celler i dataområdet, men i talkolonner er det en god idé at skrive 0 (nul) i stedet for tom celle.

De enkelte kolonner for kildedata bliver i pivottabellen til ét felt.

Felterne opsummerer flere poster med data fra kildedata.

Navnene på felterne i pivottabellen stammer fra kolonnetitlerne i kildedata.

Vigtigt

Alt arbejde med pivottabeller starter med spørgsmålet: Hvad ønsker jeg at vide?


Om ordet pivot

Fransk: pivotent svinge

Hentyder til at skifte fra rækker til kolonner og omvendt.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle