Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

OPGAVER for matematiklærere

 1. Opgaver til Formelsamling
 2. Talformat
 3. Matrixformel
 4. Statistik med terninger (Indbyggede funktioner)
 5. Opstil kriterium (Flere betingelser)
 6. Datavalidering
 7. Datavalidering med liste
 8. Tendens
 9. Målsøgning
 10. Betinget formatering
 11. Eksamen

Talformat

Fremstil et celleområde med formaterede tal fx som vist.

Se evt.TalformatLøsning.xlsx  

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle