Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

OPGAVER

 1. Talformat
 2. Kalender serie
 3. Matrixformel
 4. Statistik med terninger (Indbyggede funktioner)
 5. Find postnumre (Listeopslag)
 6. Ferieskema (Indbyggede funktioner)
 7. Opstil kriterium (Flere betingelser)
 8. Datavalidering
 9. Datavalidering med liste
 10. Konsolidering
 11. Tendens
 12. Målsøgning
 13. Scenariestyring
 14. Datatabel
 15. Beregn en jubilæumsdato
 16. Alder og køn fra CPR
 17. Løn- og personaleskema
 18. MC-opgaver
 19. Betinget formatering
 20. Krydstabulering til undersøgelse af fravær
 21. Krydstabulering med datofiltrering
 22. Spørgeskemaundersøgelse
 23. Pivottabel bedste kunder
 24. Stor spøgeskema-analyse
 25. Eksamen

Fordel på Workshops med Pivottabel

Hent og åbn projektmappen OpgaveDeltagereWorkshops.xlsx

Mappen indeholder et ark, der er et udtræk fra en database med deltagere til en konference. Deltagerne har meld sig til workshops efter nedenstående princip:

Tilmelding til workshops

Angiv valg af workshops for hver runde i prioriteret rækkefølge!

Prioritet 1. 2. 3. 4. 5.
Workshops - 1. runde
Workshops - 2. runde

Du skal hjælpe arrangøren med at fremstille oversigter over deltagerne fordelt på de forskellige workshops under hensyn til deres prioriteter.

Tip:


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle