Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Om dette site

© 2010-2008 by University College Lillebælt|Center for Undervisningsmidler (www.ucl.dk) og Helge Blom Andersen


Dette kursussite er udarbejdet af:

Helge Blom Andersen
Pæd. konsulent

Center for Undervisningsmidler
Damhaven 13A, 7100 Vejle
Telefon:  6318 3677 (direkte)

E-mail: heba@ucl.dk


Materialet må frit benyttes til selvstudium.

Brug af sitet i forbindelse med undervisning må kun ske efter skr. aftale med forfatteren!

Enhver kopiering af tekster, illustrationer, eksempler og løsningsforslag er ulovlig.

Se også:


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle