Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Makro

 

Skift fane

I denne øvelse lærer du at indsætte en knap på udvalgte faner, der åbner et bestemt regneark i projektmappen.

Det kan være nyttigt i projektmapper med mange faner.

Teknikken kan også bruges til fx at oprette knapper, som udskriver eller sorterer bestemte dele af et regneark.

 • Tryk Officeknappen (1)

 • Tryk Excel-indstillinger (2)

Herved åbnes for boksen Excelindstillinger.

 

 • Vælg Populær (1)

 • Afmærk Vis fanen Udvikler i båndet (2)

 • Tryk OK

Herved fremkommer fanen Udvikler i båndet

 • Vælg fanen Løndata nederst i projektmappen

 

 • Vælg fanen Udvikler | gruppen Kontrolelementer

 • Tryk Indsæt (1)

 • Tryk Knap (2)

 • Tegn et lille område et bart sted i regnearket (3)

Herved fremkommer boksen Tildel makro.

 • Skriv et makronavn (1)
  (Ingen mellemrum og æ, ø, å og -)

 • Tryk Indspil (2)

Herved fremkommer boksen Indspil makro.

 

 • Tryk OK

Herved indsættes en knap i regnearket

 • Tryk   for at springe til den fane, som du ønsker at makroen skal springe til

 

 • Klik fanen (1)

 • Tryk Stop indspilning (2)

 

 • til fanen hvor du indsatte knappen

 • Højreklik på knappen

Nu kan knapteksten redigeres og størrelse tilpasses.

 • Højreklik på knappen

 • Vælg Kopier

 • til de andre faner, hvor du vil indsætte knappen

 • Højreklik for at sætte ind

For at aktivere knappen skal markeringen fjernes.
 • Klik i regnearket ved siden af knappen

 • Tryk på knappen - du hopper til....

 

Når du gemmer dit regneark, skal det gemmes som filtypen: Excel-projektmappe med aktive makroer (*.xlsm)

Se evt. en løsning her OpgaveLøsningLønOgPersonaleMedMakro.xlsm


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle