Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Lås og beskyt

 

Lås celler

I denne øvelse lærer du

 • at låse celler
 • at beskytte arket og dermed sikre, at der ikke kan ændres i låste celler
Herved markeres hele arket

 

 • Vælg fanen Startside | gruppen Celler

 • Tryk Formater (1)

 • Vælg Lås celle (2)

Herved låses hele arket

 

 • Hold CTRL ned og klik i hver enkelt celle B4 til B9 og A12

Herved markeres de valgte celler.

 • Vælg fanen Startside | gruppen Celler

 • Tryk Formater (1)

 • Tryk Lås celle  ud (2)

Herved fjernes låsningen af de celler, der kræver data.
 • Vælg fanen Startside | gruppen Celler

 • Tryk Formater (1)

 • Vælg Beskyt ark (2)

Herved fremkommer boksen Beskyt ark.

 • Afmærk  Beskyt regneark og indholdet af låste celler (1)

 • Afmærk  Marker ulåste celler (2)

 • Skriv en adgangskode (3)

 • Tryk OK (4)

 

 • Bekræft adgangskoden

Nu kan spørgeskemabesvareren kun indtaste data i ulåste celler og ikke ændre på regnearket i øvrigt


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle