Håndtering af data

Dette afsnit omhandler almindelige regnearksopgaver som opstilling af tabeller, fremstilling af grafer og diagrammer og import af data fra andre datakilder.

Der vises eksempler på avancerede tekstbehandlingsopgaver som opsplitning af kolonner, sammenkædning af kolonner og rotation af af en tabel.

Endvidere gennemgås hvorledes data kan organiseres gennem sortering, filtrering, gruppering.

Her vises også hvordan data fra forskellige ark kan opsummeres på et enkelt ark - dels med direkte reference til de andre ark - dels ved konsolidering.

Endelig vises hvorledes eksisterende data eller inputdata kan valideres med henblik på at sikre, at der er rigtige datatyper i markerede celleområder eller brugeren indtaster data der opfylder bestemte krav.