Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Tekst til kolonner

I denne øvelse lærer du:

 • At fjerne dubletter
 • At foretage "Søg og Erstat"
 • At opdele en tekstkolonne i delkolonner

Regnearket består af en kolonne fra et udtræk af en database.

Du skal isolere FUI koder i særskilte kolonner.

FUI-koderne er angivet i parenteser.

Som du kan se, er der dubletter i tabellen. Disse dubletter skal fjernes først.

 • Marker celle A1

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer (1)

 • Tryk Fjern dubletter (2)

 • Tryk OK

 
Her ses resultatet
 • Vælg fanen Startside | gruppen Redigering

 • Tryk Find og vælg (1)

 • Vælg Erstat (2)

 

 • Tast i Søg efter: (

 • Tast i Erstat med: *

 • Tryk  Erstat alle

Tegnet * vælges fordi vi har brug for en separator, som ikke optræder i kolonnen

 

Her ses resultatet 
 • Tast i Søg efter: )

 • Tast i Erstat med: *

 • Tryk  Erstat alle

Nu er alle parenteser af begge slags erstattet af *

 • Tast OK

 • Tast Luk

 • Marker kolonne A

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer

 • Tryk Tekst til kolonner

Herved starter Guiden Konverter tekst til kolonner - trin 1 af 3 

 • Afmærk Afgrænset (1)

 • Tryk Næste (2)

Herved fortsætter Guiden Konverter tekst til kolonner - trin 2 af 3 

 • Afmærk Andet med *  (og fjern afmærkning ved Tabulator)

 • Tryk Næste

Herved fortsætter Guiden Konverter tekst til kolonner - trin 3 af 3  

 • Tryk Udfør

 

Herved opdeles teksten i kolonne A i 8 kolonner, da den oprindelige kolonne indeholdt op til 4 FUI-koder pr række.

 

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle