Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Gruppering

I denne øvelse lærer du at gruppere række og kolonner og oprette en disposition.

Arket er en uoverskuelig optegnelse over salget for en grosistvirksomheds sælgere et år. Du skal disponere tabellen med henblik på at fremstille et bedre overblik.

 • Marker celleområdet C1:E1 (1)

 • Vælg fanen Data | gruppen Disposition

 • Tryk  Grupper (2)

 

 • Marker Kolonner

 • Tryk  OK

Herved fremkommer en grupperingsmarkør
 • Tryk 

Herved skjules gruppen

 • Marker cellerne med den første sælger

 

 • Vælg fanen Data | gruppen Disposition

 • Tryk  Grupper

 

 • Marker Rækker

 • Tryk  OK

 

Herved fremkommer en grupperingsmarkør
 • Tryk 

Herved skjules gruppen

 

Herved fremkommer en grupperingsmarkør
 • Tryk 

Herved vises gruppen igen.

 

Nu skal der laves grupper af alle sælgere.

Det virker lidt omstændeligt.

 •  Luk regnearket uden at gemme og åben det igen

 

 • Vælg fanen Data | gruppen Disposition

 • Tryk  Grupper (1)

 • Tryk  Autodisposition (2)

Herved grupperes sælgere i rækker og regioner i kolonner.

 • Tryk   (1)

 • Tryk   (2)

Her ses det smukt disponerede regneark.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle