Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Håndtering af data

Dette afsnit omhandler almindelige regnearksopgaver som opstilling af tabeller, fremstilling af grafer og diagrammer og import af data fra andre datakilder.

Der vises eksempler på avancerede tekstbehandlingsopgaver som opsplitning af kolonner, sammenkædning af kolonner og rotation af af en tabel.

Endvidere gennemgås hvorledes data kan organiseres gennem sortering, filtrering, gruppering.

Her vises også hvordan data fra forskellige ark kan opsummeres på et enkelt ark - dels med direkte reference til de andre ark - dels ved konsolidering.

Endelig vises hvorledes eksisterende data eller inputdata kan valideres med henblik på at sikre, at der er rigtige datatyper i markerede celleområder eller brugeren indtaster data der opfylder bestemte krav.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle