Tilpasning af kolonnebrede, rækkehøjde og betinget formatering af celler

Dette afsnit omhandler formateringer og tilpasninger som er specielle for arbejdet i regneark. Almindelig tekstformatering forudsættes kendt fra tekstbehandling.

Kolonnebredden angives fra 0  til 255.
Værdien angiver det antal tegn, der kan vises i en celle, der er formateret med standardskrifttypen. Kolonnebredden er som standard 8,43 karakterer. Hvis kolonnebredden er 0, er kolonnen skjult.

Rækkehøjden angives fra 0  til 409.
Værdien angiver højden i punkter (1 punkt svarer  til 0,36 mm). Rækkehøjden er som standard 15 punkter (5,4 mm). Den maksimale rækkehøjde er 14,9 cm eller ½ A4-side. Hvis højden er 0, er rækken skjult.