Om diagrammer og formatering af diagram

I dette modul lærer du:


Punktdiagram

Det vi i matematikundervisningen normalt kalder et XY-koordinatsystem, kaldes i Excel for et punktdiagram eller XY-punktdiagram. Punktdiagrammer kan vises som diskrete punkter eller optrukne kurver (grafer).

XY-koordinatsystemer anvendes til at repræsentere datasæt (målinger), hvor vi forventer, at Y-værdierne på en eller anden måde afhænger af X-værdierne (en funktion).

Ud fra en graf er det ofte muligt at opstille det matematiske udtryk, der definerer funktionen

Stregdiagram

Et stregdiagram kaldes i Excel også for en 2D-kurve. Et stregdiagram kan umiddelbart ligne et XY-koordinatsystem, men ikke hvorledes dataværdierne indbyrdes afhænger af hinanden.

Et stregdiagram bruges ofte til at vise tendenser over tid.

Søjlediagram

Søjlediagrammer bruges til at sammenligne værdier på tværs af kategorier.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammer bruges til at vise hver værdis bidrag til helheden.